Δικηγορικό Γραφείο Αναστασίας Μπαμπή & Συνεργατών - M.A.S.T. LAWYERS
Δικηγόρος Αθήνας Αναστασία Μπαμπή
  Δικηγόρος Αθήνας Αναστασία Μπαμπή

Δικηγόρος Αθήνας Αναστασία Μπαμπή
Δικηγορικό γραφείο M.A.S.T. LAWYERS www.mastlaw.gr sitemap
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

 

Αγ. Μελετίου 76

Αθήνα , Τ.Κ. 112 51

Τηλ - Fax : 215 52 09 023
Κιν. : 6972 004937 - 6945 778519
Email: info@mastlaw.gr
 
  Τομείς Δραστηριότητας
• ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:
- Αγοραπωλησίες
- Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
- Μισθώσεις
- Κληρονομικά (κληρονομητήριο, δήλωση φόρου κληρονομίας κ.λ.π.)
- Σύνταξη συμβάσεων(αγορά - πώληση - χρησιδάνειο - δωρεά - ανάκληση δωρεάς κ.λ.π.).
- Διαζύγιο - Διατροφή - Επιμέλεια παιδιών - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο.
- Αγωγές αποζημίωσης για ατυχήματα από αυτοκίνητα.
- Έκδοση Διαταγών πληρωμής.


• ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ:
- Υπαλληλικό δίκαιο(προσφυγές-αιτήσεις ακύρωσης-ενστάσεις στη Διοίκηση και στα Διοικητικά Δικαστήρια-αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου- ένδικα μέσα κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων- αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής κατά πράξεων αυτοδίκαιης αργίας).
- Προετοιμασία φακέλου και συνεχή νομική υποστήριξη για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
- Νομική υποστήριξη σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
- Εκπαιδευτικό δίκαιο.(Μεταθέσεις-αποσπάσεις-πειθαρχικά θέματα-θέματα ασυμβίβαστου).

- Αναγνώριση πτυχίων/Ισοτιμίες (ΔΟΑΤΑΠ κλπ)

• ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
- Ενστάσεις - προσφυγές - αιτήσεις ακύρωσης - εφέσεις σε θέματα:
- Μισθοδοτικά
- Ειδικά Μισθολόγια
- Αποζημιώσεις Εξωτερικού
- Συνταξιοδοτικά
- Κρίσεις - προαγωγές

• ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ:
- Συνταξιοδοτικά
- Νομική κάλυψη εργαζομένων και εργοδοτών κατά την μεταμνημονιακή εποχή.
- Διεκδίκηση αναδρομικών από συνταξιούχους του δημοσίου.

• ΕΜΠΟΡΙΚΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:
- Σύσταση – Λύση εταιριών
- Α.Ε. / Ε.Π.Ε./Ε.Ε./Ο.Ε.
- Καταστατικά/τροποποιήσεις
- Νομική κάλυψη των εργοδοτών και των εργαζομένων κατά την μεταμνημονιακή περίοδο.


• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
- Πάσης φύσεως
- Εξειδικευμένη ομάδα φοροτεχνικών και Οικονομολόγων υποστηρίζει και ενημερώνει τους πελάτες μας, ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις.

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ
- Σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς ασκείται συμβουλευτική νομική υποστήριξη και συνεννόηση με τους αντιδίκους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη , προς όφελος του πελάτη, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δύσκολη οικονομικά στις μέρες μας προσφυγή στα Δικαστήρια.

• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - CONSULTING:
- Σύσταση Επιχειρήσεων
- Έδρα/Μεταφορά κλπ.

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΚΥΡΙΩΣ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΕΣ ΧΩΡΕΣ):
- Εγκατάσταση στη Γερμανία
- Επαγγελματική έδρα στη Γερμανία
- Εργασία στη Γερμανία
- Ίδρυση επιχείρησης
- Ίδρυση εταιριών σε Βουλγαρία και Κύπρο
- Επαγγελματική έδρα στη Βουλγαρία
- Πάσης φύσεως διοικητικές διαδικασίες
- Υποστήριξη επαγγελματικής εγκατάστασης από συνεργαζόμενο νομικό γραφείο στο Μόναχο.


• ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ σε αγγλικά και γερμανικά και αντίστροφα.